Home > 企業情報 > 沿革

沿革

2005年2月 株式会社タチヤ(現、連結子会社)を子会社化。株式会社タチヤ(現、連結子会社)を子会社化。
2005年3月 東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に指定。
2005年4月 株式会社ユースを子会社化。株式会社ユースを子会社化。
2006年5月 株式会社オカノを子会社化。
2007年2月 株式会社サンフレンド(現、株式会社食鮮館タイヨー、連結子会社)を子会社化。
2007年10月 山成商事株式会社(現、株式会社どんたく、関連会社)を関連会社化。
2008年6月 株式会社Vソリューション(現、連結子会社)を設立。
2008年9月 株式会社北欧倶楽部を設立。
2008年10月 株式会社福井中央漬物(現、連結子会社)を設立。
2010年3月 株式会社ビックポンドストアーを子会社化。
2010年4月 株式会社セイソー(現、連結子会社)を設立。
2010年9月 愛知県一宮市に一宮物流センターを開設。
2011年2月 V-drug International Co.,Ltd.(現、連結子会社)を設立。
2011年4月 株式会社オカノを吸収合併。
2011年4月 株式会社中部大誠を設立。
2011年4月 V-drug Hong Kong Co.,Ltd.(現、連結子会社)を設立。
2011年7月 株式会社ファミリースーパーマルキを子会社化。
2011年9月 VARO Co.,Ltd. (現、連結子会社)を子会社化。
2011年11月 愛知県豊田市に豊田物流センターを開設。
2012年2月 富山県南砺市に北陸畜産プロセスセンターを開設。
2012年9月 株式会社VMCを設立。
2012年10月 株式会社師定アグリ(現、連結子会社)を設立。
2012年11月 岐阜県可児市に可児ドライ物流センターを開設。
2013年2月 中部ミート株式会社(現、連結子会社)を設立。
2013年4月 株式会社V Flower(現、連結子会社)及び上海巴栄有限公司(現、連結子会社)を設立。
2013年7月 静岡県島田市に静岡総合センターを開設。静岡県島田市に静岡総合センターを開設。
2013年8月 岐阜県可児市に可児チルド物流センターを開設。岐阜県可児市に可児チルド物流センターを開設。
2013年9月 株式会社郡上きのこファーム(現、連結子会社)を設立。
2013年9月 岐阜県大垣市に大垣畜産プロセスセンター及び岐阜県可児市に可児青果センターを開設。
2013年10月 株式会社ユースを吸収合併。
2013年10月 株式会社バローファーム海津(現、連結子会社)を設立。
2014年3月 株式会社飛騨小坂ぶなしめじ(現、連結子会社)を子会社化。
2014年7月 株式会社中部フーズが株式会社北欧倶楽部を吸収合併。
2014年7月 東邦産業株式会社(現、連結子会社)を子会社化。
2014年10月 静岡県島田市に静岡プロセスセンターを開設。